in

مفید بودمفید بود

تست شخصیت شناسی نئو | شخصیت خود را بهتر بشناسید

تست شخصیت شناسی نئو ،  پرسشنامه ای است که پنج ویژگی بزرگ شخصیت (گشودگی و اشتیاق به تجربه ، باوجدان بودن ، برونگرایی ، موافق بودن و عصبی بودن) را بررسی می کند. علاوه بر این ، آزمونNEO PI-R در مورد شش زیرشاخه هر ویژگی شخصیتی ( که جنبه نامیده می شود)  نیز گزارش می دهد. این تست یکی از مهم ترین ابزارهای بررسی و سنجش شخصیت یک فرد می باشد.

از نظر تاریخی ، توسعه  NEO PI-R در سال 1978 با چاپ پرسشنامه شخصیتی توسط کاستا و مک کری آغاز شد. این محققان، سه نسخه به روز شده از پرسشنامه خود را در سالهای 1985 ، 1992 و 2005 منتشر کردند که به ترتیب NEO PI ، NEO PI-R  و  NEO PI-3  نامیده می شوند. پرسشنامه های اصلاح شده دارای نُرم ها و هنجارهای به روز شده هستند.

پرسشنامه ها نسخه های طولانی تر و کوتاه تر دارند . نسخه طولانی ترNEO PI-R  کامل است و شامل 240 آیتم است و نمرات جزییات را ارائه می دهد  در حالی که نسخه کوتاه تر NEO-FFI (پرسشنامه پنج عاملیNEO)  فقط 60 مورد (12مورد به ازای هر ویژگی) دارد. این آزمایش در ابتدا برای استفاده با مردان و زنان بالغ و بدون روانشناختی علنی توسعه داده شد اما اکنون برای استفاده با کودکان نیز معتبر است.

تاریخچه تست شخصیت شناسی نئو

در دهه 1970 ، پل کاستا و رابرت مک کری در حال تحقیق در مورد تغییرات وابسته به سن در شخصیت بودند. كاستا و مك كری گزارش دادند كه آنها با جستجوی صفات گسترده و مورد توافق نورولوژیسم (N) و برونگرایی (E) شروع كردند  اما تجزیه و تحلیل خوشه ای ، آنها را به سمت سومین ویژگی گسترده یعنی گشودگی به تجربه (O) سوق داد. نسخه اصلی این پرسشنامه  که در سال 1978 منتشر شد ، فقط شامل این سه عامل بود. پس این پرسشنامه Neuroticism-Extraversion-Openness Inventory (NEO-I) نامیده شد.

تست شخصیت شناسی نئو

براساس اطلاعات حاصل از مطالعه “بالتیمور” ، كاستا و مك كری دو عامل دیگر را هم پذیرفتند: موافق بودن (A) و باوجدان بودن ((C . بر این اساس ، در سال 1985 آنها اولین کتابچه راهنما را برای NEO منتشر کردند که شامل هر پنج عامل می شد  که اکنون به عنوان پنج ویژگی شخصیتی مهم و بزرگ شناخته می شوند. كاستا و مك كاری ابزار خود را به پرسشنامه شخصيتي نئو     (NEO PI)  تغییر نام دادند. در این نسخه ، “NEO”  اکنون بخشی از نام آزمون در نظر گرفته شده بود و دیگر مخفف آن نبود. ارزیابی در این زمان شامل شش زیرمقیاس برای سه عامل اصلی N ، E و O بود.

تحقیقات نشان دادند که این پنج عامل به اندازه کافی گسترده و مفید بودند. همچنین نیاز به مشاهده دقیق تر شخصیت نیز وجود داشت. در سال 1992 كاستا و مك كری پرسشنامه شخصیت اصلاح شده NEO (NEO PI-R) را منتشر كردند كه شامل شش وجه برای هر عامل بود(در مجموع 30).

تحقیقات بیشتر درباره تست شخصیت شناسی نئو

در اواسط اواخر دهه 1990 ، كاستا و مك كری متوجه شدند كه بعضی از موارد موجود در NEO PI-R برای بسیاری از متقاضیان آزمایش منسوخ یا خیلی دشوار است. تحقیقات همچنین نشان داد كه NEO PI-R پتانسیل استفاده از نوجوانان و كودكان تا 10 سالگی را دارد. امکان استفاده از NEO توسط جوانان باعث شد ، كاستا و مك كری در سال 2002 به تست و انجام آزمایش بر روی بیش از 1900 دانش آموز دبیرستانی NEO PI-R پرداختند. این تحقیق 48 مورد “مشکل” را شناسایی کرد که مشکلات شرکت کنندگان را با کلمات کلیدی منعکس می کرد یا ارتباطات کلی کم اصلاح شده را نشان می داد. موارد جایگزین برای جایگزینی موارد “مشکل” ایجاد شد.

ابزار تجدید نظر شده بر روی نمونه های جدید انجام شد. موارد جایگزین برای جایگزینی موارد “مشکل” ایجاد شد. ابزار تجدید نظر شده بر روی نمونه های جدید انجام شد.. در سال 2005 ، کاستا و مک کری آخرین نسخه از پرسش نامه های NEO  یعنی NEO PI-3 را منتشر کردند. نسخه جدید شامل 37 نسخه اصلاح شده بود. با ایجاد NEO PI-3 ، کاستا و مک کری قصد داشتند موجودی را برای بخش وسیع تری از جمعیت در دسترس قرار دهند. قابلیت خوانایی بهبود یافته NEO PI-3 در مقایسه با NEO PI-R امکان استفاده از اقدامات جدید را با جمعیت های جوان تر و بزرگسالان با سطح تحصیلات پایین تر فراهم کرده است. علاوه بر این ، با جایگزینی 37 مورد ، خصوصیات روان سنجی NEO PI-3 نسبت به NEO PI-R اندکی بهبود یافته است.

 

ریزشاخه های هر ویژگی بزرگ در تست شخصیت شناسی نئو

در این تست ، 5 ویژگی بزرگ مورد ارزیابی قرار می گیرد که هر کدام دارای شش زیرشاخه ها برای خود می باشد. در زیر می توانید جنبه های هر کدام از این ویژگی ها را مشاهده کنید:

تست شخصیت شناسی نئو

روان رنجوری یا عصبی بودن(N) :

نوروسیزم یا عصبیت که به معنی روان رنجوری است عامل اولی است که در تست پنج عاملی به آن پرداخته می‌شود. این عامل خود ۶ زیر مجموعه دارد:

 • اضطراب:این عامل میزان نگرانی را در هر فرد نشان می‌دهد که آیا همیشه مضطرب اند یا آرامش خیال دارند.
 • خشم: تجربه متعدد خشم و میزان خشمگین شدن عامل اصلی در این مورد می‌باشد
 • افسردگی : افرادی که به راحتی احساس تنهایی می‌کنند و غم و اندوه وجودشان را فرا می‌گیرد از این دسته هستند
 • شرم :دست‌پاچه بودن و احساس شرم از دیگران
 • تکانش گری :واکنش در برابر رفتار دیگران چگونه است
 • آسیب‌پذیری به استرس :کاهش توانایی‌ها در برابر شرایط پراسترس

برونگرایی(E) :

 • صمیمیت
 • جمع گرایی
 • قاطعیت
 • فعالیت
 • هیجان خواهی
 • هیجان مثبت

گشودگی و اشتیاق نسبت به تجربه(O) :

 • تخیل
 • زیباپسندی
 • احساسات
 • اعمال
 • عقاید
 • ارزش‌ها

توافق(A) :

 • اعتماد
 • رک گویی
 • نوع دوستی
 • همراهی
 • تواضع
 • دل رحمی

باوجدان بودن(C) :

 • کفایت
 • نظم و ترتیب
 • وظیفه‌شناسی
 • تلاش برای موفقیت
 • خویشتنداری
 • احتیاط در تصمیم‌گیری

اعتبار و قابلیت اطمینان تست شخصیت شناسی نئو

سازگاری داخلی مقیاس NEO در تحقیقی برای 1539 نفر ارزیابی شد. سازگاری داخلی NEO PI-R بالا بود (  : N = .92 ، E = 0.89 ، O = .87 ، A = .86 ، C = 0.90 ) . سازگاری داخلی مقیاس های جنبه ها از 56/0 تا 81/0 متغیر بود. پیوستگی داخلی NEO PI-3 نیز مطابق با NEO PI-R بود  و نتایج خوبی داشت.

برای NEO FFI (نسخه 60 موردی) سازگاری داخلی گزارش شده عبارت بودند از:

N = .79 ، E = .79 ، O = .80 ، A = .75 ، C = 0.83.

به طور کلی این اعداد و ارقام نشان می دهد که این آزمایش دارای قابلیت اطمینان خوبی می باشد.

قابلیت اطمینان آزمون مجدد NEO PI-R نیز رضایت بخش است. قابلیت اطمینان آزمون مجدد نسخه اولیه NEO پس از 3 ماه عبارت بود از:

N = 0.87 ، E = 0.91 ، O = .86

قابلیت اطمینان آزمون مجدد برای بیش از 6 سال بعد ، همانطور که در کتابچه راهنمای NEO PI-R گزارش شده است ، به شرح زیر بود:

N = 0.83 ، E = .82 ، O = .83 ، A = .63 ، C = .79

كاستا و مك كری خاطرنشان كردند كه این یافته ها نه تنها قابلیت اطمینان دامنه نمرات را نشان می دهد ، بلكه سازگاری آنها را نیز نشان می دهد (در بین افراد بالای 30 سال).

این اعداد و ارقام نشان می دهد که تست نئو دارای اعتبار خوب و مناسبی می باشد.

تأثیر سن در تست شخصیت شناسی نئو

اگرچه تفاوت های فردی (مرتبه درجه) در بزرگسالی نسبتاً پایدار است ، اما تغییراتی هم در شخصیت افراد بالغ وجود دارد که برای اکثر افراد عادی است (تغییرات سطح متوسط). بیشتر مطالعات مقطعی و طولی نشان می دهد که روان رنجوری ، برونگرایی و باز بودن تمایل به افول دارد ، در حالی که موافقت و وجدان بودن در دوران بزرگسالی افزایش می یابند. یک آنالیز گسترده از 92 مطالعه شخصیتی که از چندین پرسشنامه مختلف در آن استفاده شده است (از جمله آنها NEO PI-R) نشان داد که تسلط اجتماعی ، وجدان کاری و ثبات عاطفی با افزایش سن ، به ویژه در دوره سنی 20 تا 40 سال افزایش یافته است.

تست نئو به طور گسترده در فرهنگ ها و کشورهای مختلف استفاده شده است. طبق اطلاعات موجود در وب سایت منابع ارزیابی روانشناختی یعنی PAR) PAR ناشر NEO-PI-R است)، کتاب NEO-PI-R به 40 زبان ترجمه شده است. این زبانها شامل افریقایی ، آلبانیایی ، عربی ، بلغاری ، چینی ، کرواتی ، استونی ، فارسی ، فیلیپینی ، فنلاندی ، عبری ، هندی ، هامونگ ، مجارستانی ، ایسلندی ، اندونزیایی ، ایتالیایی ، ژاپنی ، کانادایی ، کره ای ، لتونی ، لیتوانیایی ، مالایی ، مراتی ، پرو ، لهستانی ، پرتغالی ، رومانیایی ، روسی ، صربی ، اسلوونی ، سوتوئی ، اسپانیایی ، تایوانی ، تایلندی ، دجله ، ترکی ، اردو ، ویتنامی و دیگر موارد می باشد.

 نمره دهی و انجام تست شخصیت شناسی نئو

پاسخنامه تست نئو بر اساس مقیاس (کاملاً مخالفم، مخالفم، بی تفاوت، موافقم و کاملاً موافقم ) تنظیم شده است . نمره گذاری فرم کوتاه تست نئو یعنی NEO-FFI در تمام مواد یکسان نیست .

هر کدام از عبارت های زیر را با دقت بخوانید و یکی از گزینه‌های کاملا موافق/ موافق/ بی تفاوت/ کاملا مخالف را انتخاب کنید. امتیاز هر گزینه در جلو آن قرار گرفته است. امتیاز گزینه انتخابی خود را برای هر سوال ثبت کنید.

 • توجه داشته باشید که امتیاز هر گزینه در هر سوال متفاوت است

 

 1. من آدم نگرانی هستم.

کاملا موافق(5)    موافق (4)    بی تفاوت(3)    مخالف(2)    کاملا مخالف(1)

 

 1. من دوست دارم همیشه آدم های زیادی دور و برم باشند.

کاملا موافق(5)    موافق (4)    بی تفاوت(3)    مخالف(2)    کاملا مخالف(1)

 

3.من دوست ندارم وقتم را با خیالبافی هدر بدهم.

کاملا موافق(1)    موافق (2)    بی تفاوت(3)    مخالف(4)    کاملا مخالف(5)

 

4.من سعی می کنم با دیگران خوش رفتار و مودب باشم.

کاملا موافق(5)    موافق (4)    بی تفاوت(3)    مخالف(2)    کاملا مخالف(1)

 

 1. من چیزهای خودم را مرتب و پاکیزه نگه می دارم.

کاملا موافق(5)    موافق (4)    بی تفاوت(3)    مخالف(2)    کاملا مخالف(1)

 

 1. من اغلب خودم را کمتر از دیگران حس می کنم.

کاملا موافق(5)    موافق (4)    بی تفاوت(3)    مخالف(2)    کاملا مخالف(1)

 

7.من لبخند زدن به دیگران و بیرون رفتن با انها را کار آسانی می دانم.

کاملا موافق(5)    موافق (4)    بی تفاوت(3)    مخالف(2)    کاملا مخالف)1)

 

8.من وقتی روش درست انجام یک کار را پیدا کنم به همان می چسبم و ادامه می دهم.

کاملا موافق(1)    موافق (2)    بی تفاوت(3)    مخالف(4)    کاملا مخالف(5)

 

9.من اغلب با اعضای خانواده بگو نگو دارم.

کاملا موافق(1)    موافق (2)    بی تفاوت(3)    مخالف(4)    کاملا مخالف(5)

 

 1. من به خوبی می توانم طوری برنامه ریزی کنم که کارهایم به موقع انجام شوند.

کاملا موافق(5)    موافق (4)    بی تفاوت(3)    مخالف(2)    کاملا مخالف(1)

 

11.وقتی من زیر بار یک استرس بزرگ هستم بعضی مواقع احساس می کنم دارم از هم می پاشم.

کاملا موافق(5)    موافق (4)    بی تفاوت(3)    مخالف(2)    کاملا مخالف(1)

 

 1. من خودم را لزوما آدم امیدواری نمی دانم.

کاملا موافق(1)    موافق (2)    بی تفاوت(3)    مخالف(4)    کاملا مخالف(5)

 

 1. نگاه کردن به نظم حاکم بر طبیعت و زیبایی هنرها برای من بسیار جالب است.

کاملا موافق(5)    موافق (4)    بی تفاوت(3)    مخالف(2)    کاملا مخالف(1)

 

14- بعضی از مردم من را آدم خودخواهی می دانند.

کاملا موافق(1)    موافق (2)    بی تفاوت(3)    مخالف(4)    کاملا مخالف(5)

 

15- من در کارهایم خیلی با برنامه نیستم.

کاملا موافق(1)    موافق (2)    بی تفاوت(3)    مخالف(4)    کاملا مخالف(5)

 

16- من به ندرت احساس تنهایی و دل افسردگی می کنم.

کاملا موافق(1)    موافق (2)    بی تفاوت(3)    مخالف(4)    کاملا مخالف(5)

 

17- من واقعا از صحبت کردن با دیگران لذت می برم.

کاملا موافق(5)    موافق (4)    بی تفاوت(3)    مخالف(2)    کاملا مخالف(1)

 

18- من معتقدم که اگر به دانشجویان اجازه بدهند که به سخنرانی های بحث بر انگیز و متناقض گوش دهند، آن ها سردرگم و گمراه می شوند.

کاملا موافق(1)    موافق (2)    بی تفاوت(3)    مخالف(4)    کاملا مخالف(5)

 

19- من بیشتر ترجیح می دهم که با دیگران همکاری کنم تا با آن ها رقابت کنم.

کاملا موافق(5)    موافق (4)    بی تفاوت(3)    مخالف(2)    کاملا مخالف(1)

 

20- من سعی می کنم وظایفی که بر عهده ام هست را با وجدان کار انجام دهم.

کاملا موافق(5)    موافق (4)    بی تفاوت(3)    مخالف(2)    کاملا مخالف(1)

 

21- حس می کنم اغلب اوقات دچار تنش و وحشت زدگی هستم.

کاملا موافق(5)    موافق (4)    بی تفاوت(3)    مخالف(2)    کاملا مخالف(1)

 

22- من ترجیح می دهم در جایی باشم که فعالیت وجود داشته باشد.

کاملا موافق(5)    موافق (4)    بی تفاوت(3)    مخالف(2)    کاملا مخالف(1)

 

23- خواندن یک شعر تاثیر ناچیزی بر من دارد یا این که اصلا تاثیری ندارد.

کاملا موافق(1)    موافق (2)    بی تفاوت(3)    مخالف(4)    کاملا مخالف(5)

 

24- معمولا من در مورد مقاصد دیگران بدگمان و عیبجو هستم.

کاملا موافق(1)    موافق (2)    بی تفاوت(3)    مخالف(4)    کاملا مخالف(5)

 

25- من دارای اهداف مشخصی هستم و برای این اهداف برنامه دارم.

کاملا موافق(5)    موافق (4)    بی تفاوت(3)    مخالف(2)    کاملا مخالف(1)

 

26- من بعضی وقت ها کاملا احساس بی ارزشی می کنم.

کاملا موافق(5)    موافق (4)    بی تفاوت(3)    مخالف(2)    کاملا مخالف(1)

 

27- من معمولا ترجیح می دهم کارها را به تنهایی انجام دهم.

کاملا موافق(1)    موافق (2)    بی تفاوت(3)    مخالف(4)    کاملا مخالف(5)

 

28- من معمولا غذاهای جدید و نا آشنا را امتحان می کنم.

کاملا موافق(1)    موافق (2)    بی تفاوت(3)    مخالف(4)    کاملا مخالف(5)

 

29- من عقیده دارم که اکثر مردم اگر به آن ها اجازه داده شود می خواهند از آدم امتیاز به دست آورند.

کاملا موافق(1)    موافق (2)    بی تفاوت(3)    مخالف(4)    کاملا مخالف(5)

 

30- من قبل از شروع هر کاری وقت زیادی را تلف می کنم.

کاملا موافق(1)    موافق (2)    بی تفاوت(3)    مخالف(4)    کاملا مخالف(5)

 

31- من به ندرت خودم را ترسو یا مضطرب می دانم.

کاملا موافق(1)    موافق (2)    بی تفاوت(3)    مخالف(4)    کاملا مخالف(5)

 

32- من اغلب احساس می کنم که پر از نیرو و انرژی هستم.

کاملا موافق(5)    موافق (4)    بی تفاوت(3)    مخالف(2)    کاملا مخالف(1)

 

33- من به ندرت متوجه می شوم که احساساتم در محیط های مختلف فرق می کند.

کاملا موافق(1)    موافق (2)    بی تفاوت(3)    مخالف(4)    کاملا مخالف(5)

 

34- بیشتر مردمانی را که می شناسم مرا دوست دارند.

کاملا موافق(5)    موافق (4)    بی تفاوت(3)    مخالف(2)    کاملا مخالف(1)

 

35- من برای دستیابی به اهداف خودم سخت تلاش می کنم.

کاملا موافق(5)    موافق (4)    بی تفاوت(3)    مخالف(2)    کاملا مخالف(1)

 

36- اغلب از نحوه برخورد دیگران با من عصبانی می شوم.

کاملا موافق(5)    موافق (4)    بی تفاوت(3)    مخالف(2)    کاملا مخالف(1)

 

37- من آدم بشاش و دارای روحیه بالایی هستم.

کاملا موافق(5)    موافق (4)    بی تفاوت(3)    مخالف(2)    کاملا مخالف(1)

 

38- من معتقدم که برای اخذ تصمیم درباره موضوعات اخلاقی باید به مقامات دینی خودمان اقتدا کنیم.

کاملا موافق(1)    موافق (2)    بی تفاوت(3)    مخالف(4)    کاملا مخالف(5)

 

39- بعضی از افراد فکر می کنند من آدم سرد و حسابگری هستم.

کاملا موافق(1)    موافق (2)    بی تفاوت(3)    مخالف(4)    کاملا مخالف(5)

 

40- وقتی به انجام کاری را متعهد می شوم مردم می توانند همیشه مطمئن باشند که کار را پیگیری می کنم.

کاملا موافق(5)    موافق (4)    بی تفاوت(3)    مخالف(2)    کاملا مخالف(1)

 

41- اغلب وقتی کارها طبق نقشه پیش نمی رود یا اشتباه از آب در می آید احساس دلسردی می کنم و می خواهم آن را نیمه تمام رها کنم.

کاملا موافق(5)    موافق (4)    بی تفاوت(3)    مخالف(2)    کاملا مخالف(1)

 

42- من آدم خوش بینی نیستم.

کاملا موافق(1)    موافق (2)    بی تفاوت(3)    مخالف(4)    کاملا مخالف(5)

 

43- گاهی وقتی که شعری می خوانم یا به یک اثر هنری نگاه می کنم یک حالت یاس یا موجی از برافروختگی را در خودم تجربه می کنم.

کاملا موافق(1)    موافق (2)    بی تفاوت(3)    مخالف(4)    کاملا مخالف(5)

 

44- من در رفتار و نظر خود آدم سخت و بی انعطافی هستم.

کاملا موافق(1)    موافق (2)    بی تفاوت(3)    مخالف(4)    کاملا مخالف(5)

 

45- گاهی آن قدری که خودم می خواهم، قابل اعتماد نیستم.

کاملا موافق(1)    موافق (2)    بی تفاوت(3)    مخالف(4)    کاملا مخالف(5)

 

46- من به ندرت افسرده یا غمگین می شوم.

کاملا موافق(1)    موافق (2)    بی تفاوت(3)    مخالف(4)    کاملا مخالف(5)

 

47- همه زندگی و کارهای من با سرعت طی می شوند.

کاملا موافق(5)    موافق (4)    بی تفاوت(3)    مخالف(2)    کاملا مخالف(1)

 

48- من علاقه ای به تامل و تفکر در مورد ماهیت جهان یا وضعیت انسان ندارم.

کاملا موافق(1)    موافق (2)    بی تفاوت(3)    مخالف(4)    کاملا مخالف(5)

 

49.اغلب سعی می کنم با فکر و با ملاحظه باشم.

کاملا موافق(5)    موافق (4)    بی تفاوت(3)    مخالف(2)    کاملا مخالف(1)

 

 1. من آدم سازنده و مولدی هستم که همیشه کارها را به ثمر می رساند.

کاملا موافق(5)    موافق (4)    بی تفاوت(3)    مخالف(2)    کاملا مخالف(1)

 

51.من اغلب احساس درماندگی می کنم و میل دارم شخص دیگری را مسائلم را حل کند.

کاملا موافق(5)    موافق (4)    بی تفاوت(3)    مخالف(2)    کاملا مخالف(1)

 

52.من شخص بسیار فعالی هستم.

کاملا موافق(5)    موافق (4)    بی تفاوت(3)    مخالف(2)    کاملا مخالف(1)

 

53.من خیلی کنجکاوم.

کاملا موافق(5)    موافق (4)    بی تفاوت(3)    مخالف(2)    کاملا مخالف(1)

 

 1. من اگر اشخاصی را دوست نداشته باشم از آن ها پنهان نمی کنم.

کاملا موافق(1)    موافق (2)    بی تفاوت(3)    مخالف(4)    کاملا مخالف(5)

 

 1. به نظر نمی رسد هرگز بتوانم کارهای خود را نظم و ترتیب بدهم.

کاملا موافق(1)    موافق (2)    بی تفاوت(3)    مخالف(4)    کاملا مخالف(5)

 

56- بعضی وقت ها من طوری احساس خجالت می کنم که دلم می خواهد خودم را از دیگران پنهان کنم.

کاملا موافق(5)    موافق (4)    بی تفاوت(3)    مخالف(2)    کاملا مخالف(1)

 

 1. من ترجیح می دهم راه خودم را بروم تا اینکه رهبر دیگران باشم.

کاملا موافق(1)    موافق (2)    بی تفاوت(3)    مخالف(4)    کاملا مخالف(5)

 

58.من اغلب از بازی کردن با نظریه ها و افکار انتزاعی لذت می برم.

کاملا موافق(5)    موافق (4)    بی تفاوت(3)    مخالف(2)    کاملا مخالف(1)

 

59.اگر نیاز باشد من حاضرم از افراد دیگر برای رسیدن به مقاصد خودم استفاده کنم.

کاملا موافق(1)    موافق (2)    بی تفاوت(3)    مخالف(4)    کاملا مخالف(5)

 

 1. من سعی می کنم کارهایم در حد عالی باشد

کاملا موافق(5)    موافق (4)    بی تفاوت(3)    مخالف(2)    کاملا مخالف(1)

 

تفسیر تست شخصیت شناسی نئو

تست نئو پنج جنبه از شخصیت شما را می سنجد: پایداری هیجانی تان، برون گرایی یا درون گرایی تان، اشتیاقتان به تجربه های تازه، توافق پذیریتان و مسئولیت پذیریتان. برای همین یک نمره کلی از این تست به دست نمی آید. ۵ نمره به دست می آید که هر کدامشان مربوط به یک عامل شخصیتی شماست. تفسیر ها را که بخوانید دقیق تر دستتان می آید هر کدام از این عوامل شخصیتی چه معنایی دارند.

 

روان نژندی

نمره های سوالات زیر را جمع بزنید.

۱ – ۶ – ۱۱ – ۱۶ – ۲۱ – ۲۶ – ۳۱ – ۳۶ – ۴۱ – ۴۶ – ۵۱ – ۵۶

 

نمره از ۱۲ تا ۲۴: شما آدمی هستید که هیجانتان پایداری دارید. دمدمی مزاج نیستید و اضطراب و افسردگی و استرس را کمتر به خانه ذهنتان راه می دهید.

 

نمره از ۲۴ تا ۴۸: شما گاهی هیجانتان پایدار است و گاهی نه. احتمالا خیلی آدم خوشحال و آرامی نیستید. ولی ناراحت و نا آرام هم نیستید. متوسطید دیگر

 

نمره از ۴۸ تا ۶۰: شما روی هم رفته آدم مضطربی هستید. همیشه زندگیتان با افسردگی، اضطرب و خشم درونی آمیخته است. برای تغییر دادن شخصیت وقت دراز مدتی لازم دارید.

 

برون گرایی – درون گرایی

نمره های سوالات زیر را جمع بزنید.

۲ – ۷ – ۱۲- ۲۷ – ۳۲ – ۳۷ – ۴۲ – ۴۷ – ۵۲ – ۵۷

 

نمره از ۱۲ تا ۲۴: شما آدم درون گرایی هستید. تنهایی را بیشتر دوست دارید. دوست دارید هر کاری را بدون حضور دیگران انجام دهید.

 

نمره از ۲۴ تا ۴۸: شما نه کاملا درون گرا هستید و نه کاملا برون گرا. بعضی وقت ها با جمع بودن را ترجیح ومی دهید و گاهی تنهایی. هر چه نمره تان بالاتر باشد برونگرا ترید.

 

نمره از ۴۸ تا ۶۰: شما آدم برون گرایی هستید. با جمع بدون را دوست دارید. دوست دارید حتی کارهایی را که می شود تنهایی انجام داد با جمع انجام دهید.

 

اشتیاق به تجارب تازه

نمره های سوالات زیر را جمع بزنید.

۳ – ۸ – ۱۳ – ۱۸ – ۲۳ – ۲۸ – ۳۳ – ۳۸ – ۴۳ – ۴۸ – ۵۳ – ۵۸

 

نمره از ۱۲ تا ۲۴: شما آدمی هستید که خیلی با هنر و سفر کردن و چیزهای تازه را تجربه کردن میانه ای ندارید. دوست دارید چیزهای موجودزندگیتان را حفظ کنید. شما محافظه کارید.

 

نمره از ۲۴ تا ۴۸: شما نه کسی هستید که کاملا محافظه کار است و نه از تجربه چیزهای جدید بدتان می آید. گاهی به این و گاهی به آن تمایل دارید.

 

نمره از ۴۸ تا ۶۰: شما عشق سفر هستید. عشق چیزهای جدید. حالا بستگی به علاقه تان دارد از غذاهای جدید گرفته تا داستان های جدید.

 

توافق پذیری

نمره های سوالات زیر را جمع بزنید.

۴ – ۹ – ۱۴ – ۱۹ – ۲۴ – ۲۹ – ۳۴ – ۳۹ – ۴۴ – ۴۹ – ۵۴ – ۵۹

 

نمره از ۱۲ تا ۲۴: شما کسی هستید که خیلی دیگران برایتان مهم نیستند. برای همین گروه های دوستان، گروه های کاری و خانواده خیلی از شما خوششان نمی آید. کلا شما برای زندگی سازگارانه در جمع آفریده نشده اید.

 

نمره از ۲۴ تا ۴۸: شما در بعضی از موارد ترجیح می دهید دیگران را هم در نظر بگیرید و در بعضی موارد نه. احتمالا به موقعیت بستگی دارد. ممکن است در محل کار آدم سازگاری باشید اما در خانه نه.

 

نمره از ۴۸ تا ۶۰: شمات آدم مردم داری هستید. آدمی که دیگران برایتان خیلی مهم هستند. خیلی زیاد. جمع با بودن با شما خیلی حال می کند. چون شما هم هوای جمع را دارید.

 

مسئولیت پذیری

نمره های سوالات زیر را جمع بزنید.

۵ – ۱۰ – ۱۵ – ۲۰ – ۲۵ – ۳۰ – ۳۵ – ۴۰ – ۴۵ – ۵۰ – ۵۵ – ۶۰

 

نمره از ۱۲ تا ۲۴: شما آدم بی مسئولیت و وظیفه نشناسی هستید. معمولا در محل کارتان به خاطر این ویژگیتان مشکل دارید. چندان آدم معتمدی نیستید.

 

نمره از ۲۴ تا ۴۸: هر چه نمره شما بالاتر باشد بیشتر مسئولیت پذیرید. روی هم رفته نه چندان وظیفه شناسید و نه چندان بی وجدان.

 

نمره از ۴۸ تا ۶۰: شما آدم با وجدان، وظیفه شناس و با مسئولیتی هستید. برای همین توی محل کار و جمع خانواده تان روی حرف شما خیلی حساب می‌کنند.

بیشتر بخوانید : تست استاندارد MBTI

 

اگر تست را انجام دادید ، برای ما نمره تان را کامنت کنید و بنویسید که بر اساس این نمره چه ویژگی های شخصیتی دارید.

 

منابع:

https://www.beytoote.com/psychology/test/neo-test1-questionnaire.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Revised_NEO_Personality_Inventory

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همواره خوش تیپ بودن | نکاتی برای خوش تیپی شما

انوار جیباوی | بیوگرافی انوار جیباوی