تیم کانگورو از آغا ز تا کنون مسیر راه خود را بر پایه شما دوستداران خود بنا نهاده است. اگر هر گونه پیشنهاد و یا انتقادی نسبت به موضوعات درج شده در وب سایت داشته و یا ایده ای خلاقانه در راستای پیشرفت ما دارید حتما در قسمت زیر ما را از آن مطلع گردانید.